Bemutatkozás, cégtörténet

Rövid cégtörténet
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a jogelőd önkormányzati közös vállalat átalakulásával jött létre 1996-ban. Alapítói 29 települési önkormányzat, valamint a Magyar Állam. Legnagyobb tulajdonosa Nyíregyháza Megyei Jogú Városa, jelenleg 52,8 % feletti részesedéssel. A cég működési területe 2003-tól folyamatosan bővül. Az alapítók befogadták a megye csatlakozni kívánó településeit, amelyeken korábban néhány település tulajdonában álló társaságok üzemeltették a víziközműveket. A cég munkatársai ily módon már jóval a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény megjelenése előtt tapasztalatot szereztek a csatlakozások lebonyolításában, melyek gördülékenyen, a felhasználók és az új tulajdonos önkormányzatok megelégedésére mentek végbe. A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. működési területe az évek során folyamatosan bővült, ma már 91 településen végez víziközmű-szolgáltatást. 2021. év elejére a Társaság felhasználói egyenértéke 510 ezer. Napjainkra, az ágazatban lezajlott integrációt követően az engedélyes szolgáltató között – a különböző mutatószámok összehasonlítása alapján – NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a 10. helyen áll.

Alaptevékenység, minőségpolitika, emberi erőforrás
A társaság alaptevékenységeiből adódóan – vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés- és tisztítás – kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre és annak fenntarthatóságára mindannak érdekében, hogy a jövő nemzedéke is tiszta vizet önthessen poharába. Mindezért a szervezet alapvető célja továbbra is a felhasználók jó minőségű ivóvízzel történő ellátása és a szolgáltatási területén keletkező szennyvíz teljes körű összegyűjtése, elvezetése és tisztítása, a rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabb kihasználásával. A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. működési területén a vízellátottság teljeskörű, a szennyvíz csatornázottság közel 82 %. A társaság az elmúlt évek során olyan Integrált Irányítási Rendszert alakított ki és működtet (MSZ EN ISO 9001; MSZ EN ISO 14001 és MSZ EN ISO 22000; MSZ EN ISO 50001:2019), amely jogszabályokban megfogalmazott, és megfelel az európai uniós elvárásoknak. Alakulásától rendelkezik akkreditált laboratóriummal, amely korszerű műszerparkkal, képzett munkatársakkal végzi feladatait. A cég minden dolgozója folyamatosan arra törekszik, hogy az emberi teljesítmény és szaktudás, valamint az innováció segítségével az általa ellátott településeken élők olyan szolgáltatói társaságot tudhassanak magukénak, mellyel elégedettek, és amely egyben példa a minőségi, ugyanakkor a gazdaságos szolgáltatásra is.

Vagyonbiztonság
A megfelelő szolgáltatás nyújtásához alapkövetelmény a tervszerű, megelőző karbantartás, a gyors, színvonalas hibaelhárítás, és a közművek szükségszerű rekonstrukciója. A cég tőkehelyzete, likviditása a nehezebb gazdálkodási körülmények mellett is megfelelő maradt. Mind a részvényesek, mind a cég vezetése kiemelkedően fontosnak ítélte meg a közművek hosszú távú vagyonbiztonságát, s a hatékony működés és felelős gazdálkodás révén biztosították a közművek pótlásának, felújításának forrásait. Amint mód nyílt rá, a társaság 2007. évtől az önkormányzati tulajdonú közművek működtetésénél is áttért a vagyonkezelési szerződésekre. A társaság teljes működési területén biztosítani kívánja a közművek megfelelő állapotát, s növelni a felhasználók, a munkavállalók, és nem utolsósorban a csatlakozó önkormányzatok elégedettségét.
Bízom benne, honlapunk oldalain valamennyi felhasználónk megtalálja azokat a szükséges és egyben tájékoztató információkat, melyek segítségével választ talál kérdéseire.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökétől, Dorkota Lajostól 2013. decemberében Szabó Istvánné vezérigazgató asszony vette át a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. működési engedélyét igazoló, hivatalos dokumentumot.

Működési engedély