Víz Világnap 2020

Fotózz és rajzolj, írj kreatívan!

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. szolgáltatási területén

2020. évben is meghirdeti rajz – és képregény, valamint fotó – és irodalmi alkotás pályázatát a szolgáltatási területén lévő általános iskolák alsó – és felső tagozatának tanulói, valamint középiskolás diákjai számára.

Közlemény

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tájékoztatja Nyírbátorban, az Akácfa utcában élő Felhasználóit, hogy a szennyvízátemelő nyomóvezeték meghibásodását feltárták, a hibát augusztus 13-án megszüntették. A szennyvízelvezetés zavartalan, az ideiglenes helyreállítás után a végleges helyreállítás várhatólag augusztus 23-ra megtörténik.

Csapadékvíz ne kerüljön a szennyvízcsatornákba!

Napjaink rendkívüli időjárása, a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék komoly problémákat okoz a csapadékvíz elevezetés területén. Felhasználóink közül sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a csapadékvíz – és a szennyvízelvezetés nem ugyanaz. A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. ellátási területén a szennyvízelvezető rendszer elválasztó rendszerű, kizárólag a szennyvíz elvezetésére van kialakítva, így a beáramló csapadékvizet a szennyvízcsatorna, és az átemelő szivattyúk nem képesek elszállítani. Jogszabály – az 58/2013.(II/27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.

Sajtóközlemény!

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt., egyeztetve Nyíregyháza város vezetésével is, a Huszár lakótelepen jogszerűen végrehajtott ivóvíz korlátozás megszüntetése érdekében - fenntartva, hogy a tartozások rendezése elengedhetetlen, - a várható meleg időjárást figyelembe véve azonnal megkezdte a feltölthető mérők beépítésével a szolgáltatás visszaállítását 38 ingatlannál (ketten időközben megállapodtak a tartozás rendezésében). A feltöltős mérő beszerelésének feltételeit igyekszünk rugalmasan kezelni.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. működési területén az ivóvízben nincs mérhető ólom koncentráció

A társaság működési területén az ivóvízben nincs mérhető ólom koncentráció. Az elmúlt tíz év adatai alapján ez minden esetben mérés határ alatti, azaz kisebb mint 2 µg/l (a határérték 10 µg /l) volt, mely mérés lekérdezésében a kutak és a hálózat is szerepelt. A cég szolgáltatási területén a közcsőhálózatban – azaz a főnyomó-elosztó-és bekötővezetékeknél – ólomcső nincs (ami volt – bekötésnél – régen kicserélték), esetlegesen a régi épületekben lehet a BELSŐ hálózatban ólomcső, amiről viszont nincs adat.

Oldalak