Szennyvízbekötés

A szennyvíz-törzshálózattal együtt megépült szennyvíz-bekötővezetékre csatlakozás az ingatlan telekhatáráig benyúló bekötővezetékre történő rákötéssel lehetséges. Az ingatlanon belüli belső szennyvízcsatorna kiépítése az ingatlan tulajdonosának feladata.

Amennyiben az ingatlan szennyvíz beállással nem rendelkezik, úgy a bekötést szaktervezői jogosultsággal rendelkező mérnökkel meg kell terveztetni. Az elkészült tervet 2 példányban, valamint a megrendelő és kivitelező által kitöltött és aláírt ÉSZ/B42 Ivóvíz -szennyvízbekötési megrendelő / Víziközmű csatlakozási igénybejelentő nyomtatványt engedélyeztetésre be kell nyújtani a Társasághoz. A törzshálózatra való rákötés csak a cég üzemeltetői hozzájárulásával és a kivitelezési munkák szakfelügyelete mellett végezhető el.
Az Ügyfélközpontban, ill. a települések Önkormányzatánál rendelkezésre álló, valamint a honlapunkról is letölthető ÉSZ/B41 Bekötés bejelentő nyomtatványon szükséges az Önkormányzati/Társulati hozzájárulás befizetésének igazolása.

A szennyvízhálózatra való rácsatlakozást az ingatlan tulajdonosa köteles a Szolgáltatónak bejelenteni: NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Ügyfélközpont – 4400 Nyíregyháza, Vay Á. krt. 4-6. 3. em.
Tel.: 42/523-623. A bejelentéstől számított 8 munkanapon belül a szolgáltató biztosítja a helyszíni szemlét ill. a műszaki szakfelügyeletet, melynek konkrét időpontjában a bejelentés során megállapodnak. A műszaki szakfelügyelet díját megrendelő a helyszínen készpénzfizetési számla ellenében, vagy a szakfelügyelet megrendelésekor átadott készpénz átutalási megbízáson a Szolgáltató részére megfizeti. A helyszíni szemle során a szennyvízcsatorna szolgáltatásra vonatkozóan megtörténik a „Közüzemi szolgáltatási szerződés” megkötése.

A Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011.évi CCIX. törvény 55.§ szerint az ingatlan keletkező szennyvizeit a megépült közcsatorna-hálózatba kell bevezetni:

(1) Az ingatlan tulajdonosa – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül köteles az ingatlant víziközmű-rendszerbe beköttetni, ha

  • a) a közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvízelvezetés és - tisztítás biztosításához szükséges víziközmű-rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető módon kiépült és műszakilag rendelkezésre áll, és
  • b) az ingatlan használata rendszeres emberi tartózkodáshoz kötődik.
  • A Környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv 11.§ alapján: A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

    Elérhetőség :

    Szennyvíz Műszaki Iroda 42/523-600 CALL CENTER 7 gomb