Veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása, szállíttatása, ellenőrzése

A veszélyes hulladékok gyűjtése a nem veszélyes hulladékoktól elkülönítetten történik, jogszabályban előírtaknak megfelelően kialakított gyűjtőhelyeken és gyűjtőedényekben. Minden hulladékot az Európai Hulladék katalógus által meghatározott EWC kóddal látunk el, melyet a gyűjtőedényeken is feltüntetünk. A veszélyes hulladékok a két üzemi gyűjtőhelyről (Tó utca- Központi telep, Westsik Vilmos utca- I. sz. Szennyvíztisztító telep) évente két alkalommal, vagy mennyiségtől és hulladéktól függően akár többször is elszállításra kerülnek. Az elszállítást veszélyes hulladék szállítási engedéllyel rendelkező cégek végzik.

A Társaság rendelkezik a szükséges környezetvédelmi azonosítókkal – KÜJ és KTJ számok. Minden évben adatot szolgáltatunk az országos Hulladék Információs Rendszerbe (HIR), ezzel is hozzájárulva a szennyező anyagok egységes nyilvántartási rendszerbe kerüléséhez. A hulladék nyilvántartásunkat technológiánként, naprakészen vezetjük jogszabályban előírt tartalommal.

A tevékenység elvégzése során megfelelünk a jogszabályokban, határozatokban foglaltaknak.