Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás

A nem lakossági felhasználónak – az alábbiakban felsoroltak* kivételével - a víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint, a felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási kapacitásért, a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított általa kezdeményezett bővítéséért, továbbá a víziközmű-szolgáltatás minőségének (a víz minőségi paraméterinek) általa igényelt emelése esetében a víziközmű-szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás kizárólag azon település víziközmű-fejlesztési igényeivel összefüggésben – ide nem értve a felhasználó részére kiépítendő ivóvíz– vagy szennyvíz-bekötővezetéket – használható fel, ahol a hozzájárulás megfizetésével érintett felhasználási hely található. A hozzájárulás mértéke a víziközmű-szolgáltatás biztosításának az igényelt szolgáltatási kapacitással, vagy a szolgáltatási minőség általa igényelt emelésével arányos része. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke (ÁFA nélkül):

Érvényesség kezdeteIvóvízSzennyvíz
(Ft/m3/nap)
2014. január 1.200.000.-470.000.-

*: Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetne a központi költségvetési szervnek és annak költségvetési intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének, valamint normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek.