Nem veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása, szállítása

A Társaság célja, hogy a természeti erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás és a környezetkultúra növelése érdekében minél ésszerűbben gazdálkodjunk hulladékainkkal, minél nagyobb részét gyűjtsük szelektíven az újrahasznosítás érdekében és csökkentsük a keletkező hulladékok mennyiségét és veszélyességét. Minden telephelyünkön kialakításra kerültek szelektív gyűjtőhelyek, ahol a munkatársak elhelyezhetik a munkájuk során keletkező nem veszélyes hulladékokat.
A kommunális és szelektív hulladék elszállítását az adott településen szerződött, megfelelő engedélyekkel rendelkező hulladékgazdálkodó társaság végzi.