Környezetvédelem

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a napi működése során alapvető kötelességének tartja a környezet kiemelt védelmét. A cég vezetése megfogalmazta és elfogadta a Társaság Környezeti politikáját, melyben kinyilvánította elkötelezettségét a környezet tudatos védelme, a környezetszennyezés megelőzése valamint a jogszabályi és egyéb követelmények teljesítésére.

Hulladékgazdálkodás

 • Veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása, szállíttatása, ellenőrzése
 • Nem veszélyes hulladékok gyűjtése, tárolása, szállítása
 • Jogszabályok
 • Levegőtisztaság védelem

 • Létesítmények fűtése, kazánok, járművek füstgázkibocsátása
 • Jogszabályok
 • Ivóvízbázis védelem

 • Vízbázisvédelemről általánosan
 • Jelenleg érvényben lévő védőidom határozat
 • Jogszabályok
 • Energiagazdálkodás

  A Nyíregyházi I. számú szennyvíztisztító telepen a társaság gázmotorok segítségével termel villamos áramot a keletkező biogázok energetikai hasznosításával. A nyers és fölös iszap keveréke gépi elősűrítésen megy keresztül. Az iszap anaerob rothasztása 2 rothasztó toronyban történik. A keletkező biogáz 3db. gázmotorban elégetve hasznosul. Ez az energia fedezi a szennyvíztisztító telep összes energia igényének 77%-át, a berendezések hulladék hője a rothasztó tornyok, valamint a telep szociális létesítményeinek fűtését szolgálja.

  Környezetközpontú Irányítási Rendszer

  A 2006. évi Környezetközpontú Irányítási Rendszert kiépítésével (az ivóvíztermelés és elosztás, szennyvízelvezetés és tisztítás) a Társaság teljes szolgáltatási területe MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerint tanúsított. A rendszert minden évben egy külső auditáló szervezet vizsgálja felül, mely felülvizsgálatok az eddigi évek során sikeresek voltak. A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. vezetése megfogalmazta és elfogadta a Társaság Környezeti politikáját, melyben kinyilvánította elkötelezettségét a folyamatos környezeti fejlesztés, a környezetszennyezés megelőzése a jogszabályi, és más követelmények teljesítése iránt..