Bemutatkozás, cégtörténet

Rövid cégtörténet
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a jogelőd önkormányzati közös vállalat átalakulásával jött létre 1996-ban. Alapítói 29 települési önkormányzat, valamint a Magyar Állam. Legnagyobb tulajdonosa Nyíregyháza Megyei Jogú Városa, jelenleg 52,8 % feletti részesedéssel. A cég működési területe 2003-tól folyamatosan bővül. Az alapítók befogadták a megye csatlakozni kívánó településeit, amelyeken korábban néhány település tulajdonában álló társaságok üzemeltették a víziközműveket. A cég munkatársai ily módon már jóval a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény megjelenése előtt tapasztalatot szereztek a csatlakozások lebonyolításában, melyek gördülékenyen, a felhasználók és az új tulajdonos önkormányzatok megelégedésére mentek végbe. A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. működési területe az évek során folyamatosan bővült, ma már 91 településen végez víziközmű-szolgáltatást. 2024. év elejére a Társaság felhasználói egyenértéke meghaladta az 528 ezret, az ellátott népesség száma 343 916 fő.

Ivóvíztermelés és ivóvízszolgáltatás
A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. egyik alaptevékenysége az ivóvíztermelés és ivóvíz szolgáltatás. Legfontosabb alapanyaga a helyben termelt nyersvíz, mely tisztítás után válik fogyasztásra alkalmassá. A társaság szolgáltatási területén a vízellátottság közel teljes körű. A felhasználók ivóvízzel szembeni elvárásait és az alapszolgáltatás technikai eszközeinek működési biztonságát szem előtt tartva, a társaság nagy figyelmet fordít az ivóvízellátást szolgáló eszközök üzemképességének, távlatos üzembiztonságának szinten tartására. Kiemelten fontos a vízhálózatok által szállított ivóvíz minőségének megőrzése, éppen ezért a víztisztítás a legkorszerűbb technológiákkal történik, ezzel is megfelelve a hazai szigorúbb jogszabályi követelményeknek és az EU által elvárt paramétereknek. Mindebből adódóan, a társaság legfontosabb feladata és fő célkitűzése, hogy ellátási területén minden nap biztosítsa a kifogástalan minőségű, szükséges mennyiségű és nyomású ivóvizet a lakosság, továbbá a térségben működő ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági létesítmények, valamint intézmények számára.

Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás
A csatornahálózat kiépítése napjainkra legalább olyan fontossá vált, mint a vezetékes ivóvízé. A környezetbe tisztítás nélkül kiengedett szennyvíz ugyanis – szennyezettségének fokától függően – környezetszennyezést, illetve akár közegészségügyi kockázatot is hordozhat magában. A társaság szolgáltatási területén jelenleg 68 településen gondoskodik a háztartásokban, közintézményekben, valamint az egyéb ipari létesítményekben keletkező szennyvizek biztonságos elvezetéséről és megtisztításáról. A cég üzemeltetési területén a szennyvízelvezető hálózatok elválasztott rendszerűek – a csapadékvíz elvezetése a szennyvíz elvezetésétől függetlenül történik, ennek kezelését más szolgáltató látja el.

Környezetvédelem, minőségpolitika, szaktudás
A társaság alaptevékenységeiből adódóan – vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés- és tisztítás – kiemelt figyelmet fordít a környezetvédelemre és annak fenntarthatóságára mindannak érdekében, hogy a jövő nemzedéke is tiszta vizet önthessen poharába. Mindezért a szervezet alapvető célja továbbra is a felhasználók jó minőségű ivóvízzel történő ellátása és a szolgáltatási területén keletkező szennyvíz teljes körű összegyűjtése, elvezetése és tisztítása, a rendelkezésre álló erőforrások leghatékonyabb kihasználásával. A társaság az elmúlt évek során kialakította Integrált Irányítási Rendszerét és jelenleg is működteti az MSZ EN ISO 50001:2018 rendszert, amely szabványokban megfogalmazott, és megfelel az európai uniós elvárásoknak. A cég alakulásától rendelkezik akkreditált laboratóriummal, amely korszerű műszerparkkal, képzett munkatársakkal végzi feladatait. A társaság minden dolgozója folyamatosan arra törekszik, hogy az emberi teljesítmény és szaktudás, valamint az innováció segítségével az általa ellátott településeken élők olyan szolgáltatói társaságot tudhassanak magukénak, mellyel elégedettek, és amely egyben példa a minőségi, ugyanakkor a gazdaságos szolgáltatásra is.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökétől, Dorkota Lajostól 2013. decemberében Szabó Istvánné vezérigazgató asszony vette át a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. működési engedélyét igazoló, hivatalos dokumentumot.

Működési engedély