Számlázással kapcsolatos információk

A szolgáltatás díjáról felhasználási helyenként és időszakonként készítünk számlát felhasználóink részére:

  • Lakossági felhasználóink részére előző év azonos időszak tényleges leolvasási adatai alapján kéthavonta részszámlát, évente tényleges leolvasásnak megfelelő elszámoló számlát készítünk. A kibocsátott részszámlák összegét az elszámoló számla összegéből levonjuk.
  • A fentiek alól kivételt képeznek azok a lakossági fogyasztók, akik már áttértek a távleolvasásra. Részükre kéthavonta, tényleges leolvasás alapján készítjük el az aktuális víz- és csatornadíj számlát.
  • Nem lakossági felhasználóink részére havonta, tényleges leolvasás alapján készítünk számlát.

Kapcsolódó tartalmak: