Tervezők Figyelem!

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. közműnyilatkozatot 2020. július 1-től kizárólag az e-közmű rendszeren keresztül kezdeményezett igény esetén ad ki.

Közműegyeztetési eljárás tájékoztató

Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 9/B.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján „A közműegyeztetést kérelmező kizárólag a közműegyeztető rendszeren keresztül indíthatja el a közműegyeztetési folyamatot,” melynek során a kérelmezők az e-közmű rendszerből letölthetik az összes érintett közművezeték-üzemeltetőtől származó, a tervezéshez szükséges térképi adatot, illetve az egyesített közműnyilatkozatot. Ennek megfelelően Társaságunk közműnyilatkozatot 2020. július 1-től kizárólag az e-közmű rendszeren keresztül kezdeményezett igény esetén ad ki. Az e-közmű rendszer és ezzel kapcsolatos további tájékoztató az alábbi linken keresztül érhető el:

https://www.e-epites.hu/

Az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója az e-közmű rendszerben kiadott üzemeltetői nyilatkozat birtokában kezdeményezheti a víziközmű-törzshálózat mentén fekvő ingatlanoknak a víziközmű-hálózatba történő bekötés igénybejelentését és megrendelését, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. területileg illetékes Állandó Ügyfélszolgálati Irodájában és ügyfélszolgálati fiókirodáiban.